Sula kommune

Sentrumsplan

Områdeplan for Langevåg sentrum er under utarbeiding, og skal snart ut til offentleg ettersyn. Under ligg førebels utkast til overordna utviklingsplan med handlingsdel og områdeplan med vedlegg.

 

Områdeplan:

 

Vedlegg: