Sula kommune

Varsel om utvidet planområde for naustområde og boligområde på Kildehaugen på Veibust

Norconsult AS varslet (28.09.18) på vegne av Arnita AS om oppstart av reguleringsplanarbeid for et naustområde på eiendom 59/106. Det har i ettertid vist seg å være ønskelig å regulere naboeiendommen 59/15 med i denne planen.

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsles det at det settes i gang arbeidet med detaljregulering for gnr./bnr. 59/106, 59/44 og 59/15 ved Kildehaugen på Veibust i Sula kommune.