Sula kommune

Varsel om mindre reguleringsendring på eigedomane gnr 78 bnr 1 og 29

Det blir med dette varsla om at det blir sett i gang ei mindre reguleringsendring på eigedomane gnr 78 bnr 1 og 29.

Byggconsult AS varslar følgande:

"Det varsles med dette at det settes i gang en mindre reguleringsendring på eiendommene 78/1 og 29. Hensikten med endringen er å legge til rette for oppdeling og fradeling av en del av eiendommen 78/29. 78/29 har i dag er reguleringsformål Industri.

Reguleringen går ut på å endre formålet på den delen som eiendommen som skal skilles ifra til Parkbelte/Buffersone mellom Bustadområde og Industriområde.

Samtidig legges det opp til at planformålet for hele 78/1 blir Bustadformål. I dag hoveddelen Bustadformål, og sekundærdelen Industriformål, noe som nok er glemt å ta hensyn til tidligere."

Eventuelle innspill eller merknader skal sendast til Byggconsult AS, Postboks 274, 6039 Langevåg må vere mottatt  innan 26.08.2019.

Vedlegg

Fann du det du leita etter?