Sula kommune

Skuleveg frå Myrbekkane i Mauseidvåg til Rørstadmarka på Fiskarstranda i Sula kommune - varsel om oppstart av detaljregulering

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Sula kommune med dette oppstart av detaljregulering av området Myrbekkane-Raudåna-Rørstadmarka.


Har du lokaleopplysningar eller synspunkt som er viktige å ta høgde for i høve det tidlege planarbeidet kan desse sendast skriftleg til Sula kommune, postboks 280, 6039 Langevåg eller post@sula.kommune.no innan 05.12.2018.

Kontakt

Per Ola Ravnå
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 70 19 91 72
Mobil 414 00 942
Fann du det du leita etter?