Sula kommune

Skuleveg frå Dalvegen langs Storevatnet til planlagt ny skule ved Øtrevatnet på Fiskarstranda i Sula kommune - varsel om oppstart av detaljregulering

I medhald av plan- og bygningslova § 12‑8 varslar Sula kommune med dette oppstart av detaljregulering av gang- og sykkelveg frå Dalvegen langs Storevatnet til planlagt ny skule ved Øtrevatnet på Fiskarstranda i Sula kommune.

 

Har du lokale opplysningar eller synspunkt som er viktige å ta høgde for i høve det tidlege planarbeidet kan desse sendast skriftleg til Sula kommune, postboks 280, 6039 Langevåg eller post@sula.kommune.no innan 05.12.2018.

Kontakt

Per Ola Ravnå
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 70 19 91 72
Mobil 414 00 942
Fann du det du leita etter?