Sula kommune

Forslag til detaljregulering for gnr 78 bnr 6 og 14, Tranvågvegen - 1 gongs offentleg ettersyn

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 07.05.2019 i sak 042/19, med heimel i plan og bygningslova sin §§ 12-10,12-11 og 12-14 å legge forslag til detaljregulering for gnr 78 bnr 6 og 14, Tranvågvegen, ut til 1. gongs offentleg høyring og ettersyn i minst 6 veker.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustadbygging (30% og 45%BYA), leikeareal, friområder og  parkering.

Plankart og saksdokument blir lagt ut til 1 gongs offentleg ettersyn i tidsrommet 16.5  til 27.06.2019 på internettsidene til Sula kommune.

Merknader til planen skal vere skriftleg og skal sendast Sula kommune, Postboks 280, 6039 Langevåg ev. post@sula.kommune.no innan 27.06.2019.

Kontakt

Karina Vestrheim
Saksbehandlar Plan
E-post
Telefon 70 19 91 17
Mobil 70 19 91 17
Fann du det du leita etter?