Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret i møte 14.02.2019 detaljplan for gnr. 61 bnr.  142 m.fl. - Sjukenesstranda

Formannskapet vedtok i sak 016/19 å legge forslag til forskrift om bandtvang i Sula kommune ut på høyring. Vi ber om at uttalar til høyringsforslaget vert sendt til kommunen på e-post post@sula.kommune.no, eller per post til Sula kommune, pb 280, 6039 Langevåg

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vedtok kommunestyret reguleringsplan for Villemhaugen gnr. 99 bnr. 24 mfl. Plankart, føresegner og planbeskrivelse sist revidert 22.10.2018 (justert etter K-074/18).

Formannskapet vedtok i møte 5 juni 2018 å legge Forskrift om vatn- og avløpsgebyr - Sula kommune (PDF, 519 kB) ut på høyring.

Frist til å kome med uttale er 17.09.2018.

Fann du det du leita etter?