Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Med heimel i plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-14 vedtok «Det faste utvalet for plansaker» i møte 27.08.2019 å legge forslag til «Ny skule på Rørstad marka», gnr. 74 bnr. 114 mfl. ut til første gongs offentleg høyring og ettersyn i 6 veker.

Fann du det du leita etter?