Sula kommune

Høyring og kunngjering

Her legg vi ut alle saker som skal ut på høyring. Meir detaljert informasjon om høyringsfristar med meir, finn du under kvar enkelt høyringssak.

Det faste utvalet for plansaker vedtok på møte den 07.05.2019 i sak 042/19, med heimel i plan og bygningslova sin §§ 12-10,12-11 og 12-14 å legge forslag til detaljregulering for gnr 78 bnr 6 og 14, Tranvågvegen, ut til 1. gongs offentleg høyring og ettersyn i minst 6 veker.

Fann du det du leita etter?