Sula kommune

Om Skulefritidsordninga (SFO)

Skulefritidsordninga skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.  Skulefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal ha gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.  

I retningslinjer for SFO i Sula (PDF, 45 kB) heiter det at "SFO i Sula skal vere eit pedagogisk stimulerande omsorg- og fritidstilbod for barn på 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov på 1. til 7. årstrinn." 
 

SFO - generell informasjon

Søke om plass

SFO opnar 1.august. Om du ønsker plass i SFO frå august må du søke innan 15. april.

Søknadsskjema for SFO 

Du treng ikkje logge inn før du søker plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer.

For å svare på tilbod om plass eller bytte plass må du logge inn.

Opningstid og type plassar

Opningstid

SFO i Sula opnar kl. 07:00 og har ope til skulen startar 08:15. Etter skuleslutt opnar SFO og held ope til 16:30. Fordi trinna har ulikt antal skuletimar, vil tidspunkt for skuleslutt også variere frå trinn til trinn.

Type plassar

SFO har tre ulike plasstypar, full plass, 15 timar i veka og 10 timar i veka. Kva type plass barnet ditt treng er mellom anna avhengig av kva klassetrinn det går på. 

Timeantal SFO 1. - 4. klasse
Timeantal SFO 1. - 4. klasse
Trinn Full plass 15 timar i veka 10 timar i veka
1. 23,5 timar 15 timar 10 timar
2. 22,5 timar 15 timar 10 timar
3. 22,5 timar 15 timar 10 timar
4. 21,5 timar 15 timar 10 timar
Eksempel: elev i 1. klasse med full plass. Ytre opningstid SFO er på 47,5 timar - 24 skuletimar i veka = Maksimalt opphald i SFO per veke er 23,5 timar.

 

Når får du svar på søknaden?

Om du søker plass i SFO innan søknadsfristen, som er 15. april, vil du få svar i slutten av april eller starten av mai.

Slik svarar du på tilbodet

Du takker ja til tilbod om plass i SFO på same stad som du søkte om plass.

Lenke til å svare finn du på framsida når du har logga deg inn.

Du må logge deg inn via ID-porten. Hjelp til å logge på.

Korleis sei opp/endre plass

Ønsker du å sei opp eller endre plassen i SFO gjer du det på same staden som du søkte om plass. 

Det er kun den føresette som er registrert som føresett nummer 1 som kan sei opp plassen.

Du må logge deg inn via ID-porten. Hjelp til å logge på.

 

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Seniorrådgjevar skule
E-post
Telefon 70 19 95 86
Maren Kristoffersen
SFO-leiar Langevåg skule
E-post
Telefon 70 19 79 04
Mobil 70 19 79 04

Base 1 

(​​​​1. trinn)
Telefon: 99 10 47 33

Base 2

(2. 3. og 4. trinn)
Telefon: 41 40 72 83
 

Renate Myklebust
SFO-leiar Fiskarstrand skule
E-post
Telefon 70 19 87 15
Mobil 977 24 376
Gunn Vedlog
SFO-leiar Måseide skule
E-post
Telefon 70 19 79 16
Mobil 909 44 345

Kart