Sula kommune

Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet i Sunde barnehage 2018-2019

Maria Lunden (foreldrerepresentant)

Nina Wolstad Langnes (foreldrerepresentant)

Bodil Utvik Lynge (repr. Sula kommune)

Hildegunn Riksheim (tilsettrepresentant

Lisa Hjelvik (tilsettrepresentant)

Kommunen sin representant sit i SU for 4 år i gongen, dei restrerande andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.

Fann du det du leita etter?