Sula kommune

Foreldreråd og SU

Samarbeidsutvalet (SU) skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordna organ. Utvalet skal særleg vere med å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag, og samarbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalet skal alltid godkjenne årsplanen for kvart år.

Foreldrerådet i barnehagen er alle føresette til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal sikre samarbeid mellom barnehagen og heimen.

Samarbeidsutvalet Langevåg barnehage 2017-2018

  • Sissel S Kruger – leiar (foreldrerepresentant)
  • Iselin Midtgaard (foreldrerepresentant)
  • Kristin Sulebakk (tilsettrepresentant)
  • Silje Dybdal Rokstad (tilsettrepresentant)
  • Alexander R Sunde (representant for Sula kommune)

Kommunene sin reprersentant sit i SU for 4 år i gongen, dei  andre sit for 1 år i gongen. Styrar er alltid sekretær.

Fann du det du leita etter?