Sula kommune

Storbarnsavdelingane

AVDELING ORANSJE

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-5 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 468 52 492

Pedagogisk leiarar: Silje Dybdal Rokstad, May-Linn Fjørtoft og Trine Helgesen (permisjon)

Fagarbeidar: Ingrid Åkre

Assistentar: Merethe Øen og Therese Digernes Nossen

 

AVDELING RAUD

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-5 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 468 48 351

Pedagogiske leiarar: Solveig Marie Vadseth og Camilla Kjørstad Heggdal

Fagarbeidar: Nina Iren Tunold

Assistentar: Beata Parzonka og Cecilie Hoel Jensen

 

AVDELING GRØN

  • Storbarnsavdeling med 24 plassar, 3-5 år
  • Kontaktinformasjon - Mobil: 482 18 738

Pedagogiske leiarar: Anne-Lise Berggren og Maria Lausund Kvenseth

Fagarbeidar: Tanja Hauknes

Assistentar: Elisabeth Brandal (permisjon), Emil Raknes (vikar for Elisabeth i permisjonstida)

 

Nokre glimt frå litt av kvardagen til storbarnsavdelingane: