Sula kommune

Teneste Pris
Individuell instrumentopplæring, samspel og biletkunst 3 340,00
Fordjupningsfag * 1 700,00
Kjøp av timar** 11 875,00
Materialkostnader (biletkunst) 495,00
Instrumentleige 495,00
Full pris for første barn, 15 % rabatt frå og med andre barn. Elevkontingenten blir betalt to gongar i året og i 2016 betalar ein elev 3 195 kroner for undervisning 20 min. Satsen er basert på 60 min/veke i 38 veker/veke i 38 veker (eitt skuleår). Kjøp av timar (skular, barnehagar og organisasjonar), 1 time kvar veke i 38 veker, kostar i dag 11 170 kroner *Fordjupning i disiplin biletfag ** Kjøp av timar inkluderer aspirantopplæring/gruppeinstruksjon/kor/instruktør/musikarassistanse ved arrangement eller prosjekt. Satsen er basert på 60 min/veke i 38 veker

 

Teneste Pris
Middag pr. dag 91,00
Fullpensjon på bukollektiv pr. dag 134,00

 

Teneste Pris
Heildøgnsopphald pr. døgn* 160,00
Dag-/nattopphald pr. døgn 80,00
* Inntil 60 døgn pr. kalenderår, deretter vederlagsbetaling

 

Adresse Husleige pr. mnd
Bakketun 7 400,00
Fyllingvegen 63 A-L 7 300,00
Hølevegen 76 a-c 7 600,00
Hølevegen 78 7 600,00
Hølevegen 80 7 600,00
Fyllingvegen 13 (liten) 8 300,00
Fyllingvegen 13 (stor) 8 900,00
Stadsnesvegen 22 (liten) 8 700,00
Stadsnesvegen 22 (stor) 8 900,00
Molværsvegen 17, 2. etg ( 2 og 3) 5 300,00
Molværsvegen 17, 2 etg (1 og 4) 6 000,00

 

Prisane på tenesten er regulert i forhold til inntekt.
Inntekt Pris
Inntil 2G 205,00
2-3G 835,00
3-4G 1 337,00
4-5G 1 873,00
Over 5G 2 404,00
G=grunnbeløp i folketrygden

 

Teneste Pris
Eigenandel for første konsultasjon, rådgjeving, vaksinering og resept 152,00
Eigenandel for vidare vaksinering 54,00
Tillegg for prøvetaking 54,00
Eigenandel for barn under 16 år Gratis
Kostnadane til sjølve vaksinene kjem i tillegg

 

Teneste Pris
Dagpakke inkl. transport t/r 202,00
Dagpakke eksl. transport t/r 134,00
Transport t/r Molvær senter pr. mnd eksl. juli 1 266,00

 

Adresse Husleige pr. mnd
Hølevegen 35 9 000,-
Hølevegen 37 9 000,-
Hølevegen 39 9 000,-
Hølevegen 41 9 000,-
Bulegane 7 900,-
Djupdalen 62 5 200,-
Djupdalen 64 7 200,-
Jetmundgarden 13 9 950,-
Jetmundgarden 15 9 200,-
Nymarkvegen 70 7 700,-

 

Type plass Pris pr. månad Barn 2 Barn 3
11 fakturaer pr. år 30 % moderasjon 50 % moderasjon
Heil plass 2 910,00 2 037,00 1 455,00
4 dagar 2 489,00 1 742,00 1 244,00
3 dagar 1 887,00 1 321,00 943,00
Sal av dagar 200,00 *
* pr. dag for barn som har redusert plass i barnehage

 

Fann du det du leita etter?