Sula kommune

Inkluderingstilskot til familiar med låg inntekt

Kven kan søke?

Offentlege instansar, private aktørar og frivillege organisasjonar kan søke om midler

Målgruppe

Målgruppa er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblem, samt deira familie når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Korleis søke?

Søk gjennom Bufdir sin søknadsportal

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskotssåret 2019 er 10. desember 2018

Meir informasjon om ordninga

Les meir om ordninga her

Kontakt

Lindis Akslen
Einingsleiar, Tiltakseining for barn og unge
E-post
Telefon 70 19 95 97
Mobil 926 43 295