Sula kommune

Kommunepsykolog

Kva tilbyr vi?

Samtalebehandling ved psykiske utfordringar. Enkel utredning retta mot enkeltindivid eller grupper. Kommunepsykologen har kontor på kommunelegekontoret i Sula.

Kven kan få tilbodet?

Alle som har behov for samtalebehandling eller utredning.

Korleis få tilbodet?

Du kan be fastlegen, helsesjukepleiar, tilsett ved NAV, lærar eller andre du er i kontakt med om å sende ei kort henvising til kommunepsykologen.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva skjer vidare?

Kommunepsykologen sender innkalling til time i posten.

Kontakt

Kommunepsykolog
Telefon 70 19 91 60
Mobil 70 19 91 60

Adresse

Stadsnesvegen 9b

6030 Langevåg

Opningstider

Kontortid

Kvardagar 08:00 – 15:00

Telefontid

Kvardagar 09:00 - 15.:00