Sula kommune

Helsestasjon for barn frå 0 til 6 år

Kva tilbyr vi?

Svangerskapskontroller med jordmor frå veke 24. Det vert gitt tilbod om foreldreførebuande kurs for alle førstegangs foreldre. Trykk her for å lese meir om ulike lavterskeltilbod i Sula kommune.

Alle barn blir jamleg innkalt til konsultasjonar på helsestasjonen.

Kvar onsdag 13 - 14.30 har vi open helsestasjon der du kan komme og få råd og rettleiing utan å ha avtalt time.

Tema for konsultasjon og samtaler:

 • helseundersøkelse
 • vaksinasjon
 • søvn
 • amming og ernæring
 • tannhelse
 • språkutvikling
 • motorisk bevegelsesutvikling
 • psykososial utvikling
 • foreldre-barn samspel
 • samliv
 • støtte og rettleiing med tanke på barns psykiske helse.

Samtalane foregår individuelt eller i gruppe. I tillegg til det vanlege programmet, gir vi tilbod om ekstra besøk for å få råd og veiledning frå helsesøster eller lege.

Kronologisk oversikt over konsultasjonar 0 - 6 år

Kronologisk oversikt over konsultasjonar 0 - 6 år
Når? Kva?
Rett etter fødsel Heimebesøk av jordmor innan 48 timar etter at de kjem heim og av helsesøster innan 10 dagar
4 veker etter fødsel Kontakt med helsesøster på helsestasjonen
6 veker etter fødsel Kontakt med helsesøster og lege. Vaksine
2 mnd etter fødsel Barselgruppe på helsestasjonen med helsesøster og fysioterapeut
3 mnd etter fødsel Kontakt med helsesøster. Vaksine
4 mnd etter fødsel Kontakt med helsesøster
5 mnd etter fødsel Kontakt med helsesøster. Vaksine
6 mnd etter fødsel Kontakt med helsesøster og lege
7-8 mnd etter fødsel Kontakt med helsesøster
10 mnd etter fødsel Kontakt med helsesøster
12 mnd etter fødsel Kontakt med helsesøster. Vaksine
15 mnd etter fødsel Kontakt med helsesøster. Vaksine
2 år etter fødsel Kontakt med helsesøster og lege
4 år etter fødsel Kontakt med helsesøster

 

Kva kostar det?

Alle tilbod ved helsestasjonen er gratis.

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 70 19 91 36
Elin Skeide
Jordmor
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 70 19 91 36
Marit Myklatun
Jordmor
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 70 19 91 36
Evelyn Askehaug Jensen
Helsesøster
E-post
Telefon 70 19 91 36
Merete Ellefsen
Helsesøster
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 70 19 91 36
Ellen Indrebø
Helsesøster
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 70 19 91 36
Nancy Særsten
Helsesøster
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 70 19 91 36
Liv Standal
Fagleiar, helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 79 58
Mobil 913 21 155

Opningstider

Måndag - fredag:   08:30 - 14:30

Fann du det du leita etter?