Sula kommune

Døgnopne vakttelefonar

Her har vi samla ei oversikt over døgnopne telefontenester som du kan bruke om du treng å kontakte oss etter kontortid.

Vi ber deg melde frå til oss om du finn feil eller manglar.

Veg, vatn og avløp - vakttelefon utanom servicetorget si opningstid

Telefon: 900 50 777 (Ikkje SMS)
Du kan også gi oss beskjed i Meld feil

Legevakt

Telefon: 1 1 6   1 1 7

Interkommunal barnevernvakt

Telefon: 412 84 400

Bemanna i tidsrommet kl. 15:30 – 08:00 i kvardagar og heile døgnet i helgar og høgtider.

Krisesenter for Sunnmøre

For kvinner og barn: Telefon 70 16 33 33 Mobil 945 39 945
For menn og barn: Mobil 907 07 433

Meir informasjon om krisesenteret

Barnas alarmtelefon

Telefon: 1 1 6   1 1 1
Døgnopen og gratis telefon.
www.116111.no

Mental helse - Hjelpetelefon

Telefon: 1 1 6   1 2 3
www.mentalhelse.no

Psykososialt team og kriseleiing

Treng du å kome i kontakt med psykososialt team eller kommunen si kriseleiing, kan du ringe sentralbordet på telefon 70 19 91 00. Utanom vanleg arbeidstid, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

I akutte situasjonar, ta alltid først kontakt med naudetatane:

  • Brann:         110
  • Politi:           112
  • Medisinsk:  113

Veterinærvakt

Telefon: 70 14 04 42

Melding om skada/påkøyrd vilt

Ettersøksgruppe Sula JFF
Namn Telefon Funksjon
Politi 0 2 8 0 0 / 70 11 87 00
Bjarne Stadsnes 909 38 409 Leiar viltnemnda
Snorre Strandmann 907 90 566 Nestformann ettersøksgruppa
Ivar Skaar Pedersen 414 25 560 Hundeførar
Bente Andresen 936 16 408 Hundeførar
Geir Molvær 909 17 075 Hundeførar/jeger
Kristoffer Giske 414 25 553 Hundeførar/jeger
Jan Egil Arnestad 932 13 642 Leiar jaktutval/jeger
Erik Kroken 915 44 663 Jeger
Morten Skår 938 53 689 Jeger
Paul Van Berkom 401 66 403 Jeger/hjelpesmann
Fritz Wahl 467 79 770 Jeger