Sula kommune

Vi sender ut faktura for kommunaltekniske avgifter i veke 44

Faktura for kommunaltekniske avgifter blir sendt ut i veke 44. Fakturaen har forfall 20. november, og gjeld for 4. kvartal (perioden oktober, november og desember).  

Sula kommune sender ut faktura for kommunale avgifter 4 gongar i året om ikkje anna er avtalt. Om du ønsker månadleg fakturering må du melde frå til oss her.

Hytter/fritidsbustadar og naustlag/båtforeningar får tilsendt faktura ein gong i året.

Oversikt over kommunaltekniske avgifter med forklaring

Kontakt

Servicetorget
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

 

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30