Sula kommune

Gravearbeid ved Indre Sula gravlund

Sula kommune er i gang med eit prosjekt på Indre Sula gravlund. Det skal leggast nye vass- og avløpsleidningar frå ny pumpestasjon ved sjøen og over gravplassen og opp til kyrkja. Gravearbeidet vil truleg vare til Juli 2019. 

Fann du det du leita etter?