Sula kommune

Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett 2019 - 2022 for kommunestyret på møte 14.11.18.

Har du ei bedrift som du vil vise fram til moglege arbeidstakarar, eller er du ein student som lengtar heim til Sunnmøre? Kom på Sjekk inn i romjula – jobbmessa som er litt annleis.

Dersom du deler brønn med ein eller fleire skal den registrerast hjå Mattilsynet. Registreringa er gratis. Sjå mattilsynet.no for framgangsmåte og meir informasjon.

18 og 19 desember er det informasjonsdag som fokuserer på lønnsområdet ved a-melding, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Alle kursdagene er fra klokken 09.00 til 16.00, med registrering fra klokken 08.30.

Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då tilrår Statens strålevern deg å ha jodtablettar heime.

I medhald av plan- og bygningslova § 12‑8 varslar Sula kommune med dette oppstart av detaljregulering av gang- og sykkelveg frå Dalvegen langs Storevatnet til planlagt ny skule ved Øtrevatnet på Fiskarstranda i Sula kommune.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Sula kommune med dette oppstart av detaljregulering av området Myrbekkane-Raudåna-Rørstadmarka.

Helseminister Bent Høie opnar konferanse om pakkeforløp for psykisk helse og rus i Ålesund. Helseministeren sparkar også i gang ein kampanje om organdonasjon på Ålesund sjukehus og vitjar ALV- Møre og Romsdal som jobbar med velferdsteknologi. I Sula kommune besøkjer Høie Sulatunet Bu- og tenestesenter.

jpg

Anja Hammerseng-Edin  - kva får menneske til å prestere på sitt beste? 

Sigurd Groven "Eit kvart menneske kan mestre det meste" 

Utdeling av Eldsjelprisen

Billettar kr. 100,-  på Tikkio

Årets influensavaksine er her. Du kan møte opp på kommunelegekontoret torsdag 01.11.2018  kl 08.30 – 14.30 eller ta kontakt med fastlegen din. 

Fann du det du leita etter?